Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Construcció generalment quadrada o rectangular, no modulable, constituïda per una armadura (tubs d’acer, alumini, …). Tanmateix, es poden juxtaposar. El conjunt queda cobert amb una o vàries lones.