Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Coneguda també amb el nom més complet d’estructura modular desmuntable. Designa les construccions modulars desmuntables de tipus pavelló de compòsit metàl·lic o de coberta d’acer. Generalment sense fonaments, es realitzen segons el principi modular (juxtaposició d’elements prefabricats) per formar una obra completa.