Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Estructura prefabricada a la fàbrica per optimitzar els costos, els terminis d’aprovisionament i el muntatge. Algunes construccions industrialitzades també són desmuntables i modulars.