Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Construcció formada per una armadura portadora a base d’elements modulars que formen pòrtics. La lona de la coberta és flexible. El voltant de la construcció és de lona o de panells rígids. La rigidesa del conjunt està garantida pels elements portadors i els reforços. El voltant i la coberta estan units a l’estructura.