Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Construcció formada per elements prefabricats que formen un edifici. El benefici de la construcció industrialitzada resideix en l’optimització  dels costos, els terminis i el muntatge