Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Construcció destinada a rebre una activitat industrial. Idealment, la construcció es realitza a mida perquè correspongui a l’activitat industrial que ha d’acollir. Aquesta inversió és generalment una partida molt costosa per a les empreses. Per tal d’optimitzar de la millor manera possible el pes en inversió i explotació i per anticipar la probable evolució de les necessitats, les empreses recorren cada cop més a les construccions modulars desmuntables per a una part o fins i tot la totalitat de les seves construccions industrials. Això aporta a les empreses la flexibilitat necessària per a una adaptació més competitiva.

Sinònim de: coberta desmuntable, carpa plegable, carpa industrial, tendal industrial, construcció d’emmagatzematge …