Logo Locabri
Configurateur Configurar su edificio
Página anterior

Construcció formada per lones tensades suportades per elements rígids interiors o exteriors (pals de bandera, arcs, …). Les lones de les cobertes contribueixen a la solidesa i l’estabilitat de la construcció, gràcies a la tensió entre els elements rígids i el terra.