Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Sistema que  permet transportar la mercaderia d’un punt A a un punt B. Les estructures modulars i desmuntables admeten aquest tipus d’equipament.