Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Espai comprès entre dos pals de suport principals en la part més llarga d’una construcció modular i desmuntable. La profunditat del tram està determinada per la llargada de les corretges.