Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Peça sotmesa a un esforç de tracció per evitar la separació de l’armadura; al mateix temps manté els elements solidaris del seus extrems. Aquesta peça contribueix a la resistència global del pòrtic amb els puntals.