Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

en la gran distribució, engloba tota la superfície, en m², que està a disposició de la venda; s’inclouen les prestatgeries, els passadissos, les caixes i les carpes desmuntables.