Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Corda llarga que permet lligar-se. S’utilitza en la construcció d’estructures modulars i desmuntables en certes obres durant la instal·lació del sostre, en funció de la zona d’intervenció.