Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Sistema de gestió de la qualitat

El nostre sistema de gestió de la qualitat (SMQ) inclou el conjunt de les nostres activitats, és a dir: 

Disseny 

Fabricació 

Venda i lloguer de construccions modulars. 

Muntatge, intervencions i desmuntatge

L’objectiu d’aquest sistema és:

Augmentar la satisfacció de les parts interessades en el funcionament eficaç del nostre SMQ i millorar-lo contínuament. 

Garantir la conformitat dels nostres productes i prestacions amb les exigències dels nostres clients i col·laboradors, així com amb les exigències legals i normatives. 

Garantir la perennitat de l’empresa i el seu creixement, tot respectant les preocupacions socials, econòmiques i ecològiques. 

Una part de les nostres activitats de muntatge, intervenció i desmuntatge està externalitzada. Aquestes activitats estan controlades por un contracte específic que precisa les obligacions i responsabilitats de les terceres parts. Aquest contracte està gestionat pels processos gestió de compres i gestió d’obres.


La nostra prioritat és la seguretat de les instal·lacions

La nostra enginyeria integrada, formada per tècnics i enginyers, domina els aspectes tècnics: tria dels materials, càlculs estàtics i de resistència. Si les demandes són específiques, l’enginyeria adapta els productes a aquestes condicions particulars.

Muntadors experimentats i formats per Locabri intervenen en el centre del client durant les instal·lacions de les estructures desmuntables.

Locabri garanteix als clients:

Realització dels plans de prevenció i la seguretat en la recepció

Formació dels equips de muntadors i dels subcontractistes per als nostres productes i per a la seguretat de les obres 

Utilització sistemàtica dels equips de protecció adequats