Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Peça metàl·lica de reforç col·locada en diagonal entre el cim del pal i el travesser. El puntal és un element que serveix en certs casos per bloquejar la unió pal/travesser i augmentar la resistència de l’armadura.