Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Sistema que permet protegir els pals o els pilars d’una construcció contra els cops, principalment els cops provocats pels vehicles de manipulació.