Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Distància entre dos punts en els pals de l’armadura que formen l’estructura modular. Per deformació, aquesta paraula designa la superfície portant de la construcció. Per a una estructura modular, es tracta de l’amplada. La llargada ve determinada pel número de trams instal·lats.