Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Placa de metall perforada que permet garantir la unió entre el terra i els pals. La seva funció és repartir els esforços sobre la superfície i mantenir l’estructura fixada al terra mitjançant un sistema d’unió: tiges d’ancoratge, tacs o altres. La unió platina-pal es realitza mitjançant un eix que manté l’articulació del conjunt.