Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Qualsevol peça de l’armadura disposada verticalment en el terra que serveix per suportar els travessers. No confondre amb els muntants, instal·lats en el capcer, que serveixen per sostenir l’armadura secundària, la funció de la qual és mantenir el revestiment.