Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Element vertical de l’armadura, destinat a servir de suport dels diferents elements del revestiment del capcer o, en certs casos, dels accessos.