Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Si es desitja llogar una carpa d’emmagatzematge, Locabri sabrà estudiar quines són les necessitats per tal de respondre de manera eficaç a tots els desitjos i exigències.

En les grans obres, com la del Stade des Lumières a Lyon, França, és freqüent que els professionals de les obres públiques recorrin a l’emmagatzematge temporal. Per això, el lloguer d’una carpa és la millor alternativa per poder instal·lar ràpidament al lloc triat les estructures. 

La durada del lloguer temporal d’aquestes construccions es pot adaptar en cas d’imprevistos climàtics o tècnics que podrien endarrerir l’obra.