Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Per què triar el lloguer d’una construcció o un magatzem desmuntable directament en el centre d’explotació de l’empresa?

A Locabri, els productes s’han dissenyat per durar més temps, per adaptar-se a la demanda de forma evolutiva  i per ser reutilitzats per diferents usuaris successius.

El domini del disseny del producte és determinant per optimitzar el cost complet del servei proposat. Locabri disposa, des de fa molt de temps, d’una enginyeria pròpia. Amb aquest enfocament de l’ecodisseny, els productes proposats duren més, es poden reparar i modificar perquè es puguin adaptar a les necessitats dels clients, per tant no és necessari substituir el producte totalment, fet que permet allargar la vida útil del mateix.

Optar pel lloguer en una construcció o magatzem que s’instal.la directament en el centre d’explotació és una solució avantatjosa per diferents raons:

La solució és econòmica perquè a més del cost intrínsecament reduït de la solució, s’eviten totes les despeses induïdes per la distancia entre el lloc d’emmagatzematge i el lloc d’utilització.

La instal·lació in situ és una font d’estalvi (transport, personal desplaçat, etc) i simplifica la gestió

Financerament, pot ser més interessant triar una oferta que permeti guanyar en funcionalitat que invertir i amortir sobre una llarga durada: el lloguer preserva la capacitat d’inversió de l’arrendatari, solució interessant en el marc Capex/Opex (despeses de capital/despeses operatives).

El producte s’adapta més a l’ús (la configuració pot evolucionar en funció de les necessitats i les variacions d’activitat), optimitzant així el valor d’utilització.

Gràcies a un enfocament « tot inclòs », la disponibilitat operacional està garantida, i també l’estabilitat dels costos en cas de disfunció.

L’enfocament en costos complets permet seguir millor les despeses per a una funció en concret.

El cicle de vida del producte està controlat.


A través del desenvolupament dels seus productes i serveis, Locabri vol conciliar economia i ecologia, tot afavorint que s’estableixin relacions duradores i de confiança amb els clients, els usuaris i amb tots els interlocutors a la cadena de valor.

Avantatges de la fórmula de lloguer

Construcció ràpida

La manera de dissenyar les construccions desmuntables permet una industrialització de la gama, fet que simplifica i optimitza el temps de muntatge de les estructures i els equipaments. 

Modularitat

La construcció desmuntable respon a una necessitat inicial, però l’empresa evoluciona i vostè també. La construcció evoluciona amb vostè: mesures, perifèries, equipaments i opcions s’adapten a les noves exigències. 

Desmuntabilitat

La construcció és transferible. és pot tornar a construir en el mateix lloc de producció o, en cas de trasllat, en el nou emplaçament. 

Aspecte econòmic

El lloguer preserva la capacitat d’inversió de l’arrendatari, solució interessant en el marc Capex/Opex (despeses de capital/despeses operatives). 


Proximitat d’instal·lació directament en el lloc d’explotació

Aquesta instal·lació in situ simplifica la gestió i a més del cost intrínsecament reduït de la solució, evita totes les despeses degudes a la distància entre el lloc d’emmagatzematge i el lloc d’utilització.

Quines són les fórmules de lloguer disponibles?

Lloguer de mitja durada: de 3 a 23 mesos

És la solució que permet controlar les despeses de funcionament i adquirir una flexibilitat operacional. L’activitat de l’empresa ja no es veu minvada per la capacitat de les infraestructures. 

Lloguer de llarga durada: a partir de 24 mesos

És la solució que ofereix un ampli ventall de productes i que permet preveure l’immobiliari logístic de forma diferent. 

Venda: la solució alternativa

Locabri proposa a la venda estructures noves i d’ocasió, en el marc de la política de renovació del parc de material.