Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Peça metàl·lica col·locada horitzontalment en els trams llargs o en els capcers per servir de suport als panells d’un tancament, per exemple.

Els llistons són peces que permeten fixar correctament el revestiment perifèric, compost o bé per tancament de simple o doble pell o bé, en certs casos, per lona.

Sinònim de: Llistó de capcer i llistó de tram llarg