Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Les construccions modulars estan construïdes amb alumini o acer. Aquests materials tenen la particularitat de ser 100 % reciclables, al mateix temps que conserven les qualitats de resistència. Els materials que utilitzem pels sostres també són reciclables i reutilitzables al final de cada obra.