Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Les estructures modulars són clarament més econòmiques que una construcció clàssica. Implantades directament als terrenys de l’empresa, les naus modulars suprimeixen les despeses indirectes induïdes per la gestió de diferents centres.