Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Estratègia establerta per l’empresa per tal de reduir els impactes mediambientals vinculats a l’activitat. Les construccions modulars i desmuntables entren en aquesta gestió: es lloguen durant el temps just i no tenen fonaments, fet que permet no deixar traces un cop acabada la utilització del conjunt.