Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Equip de Protecció Individual.

Format per tot allò que pot utilitzar una persona per protegir-se durant les tasques que presenten un risc important: casc, ulleres, arnès, taps per a les orelles, calçat de seguretat, armilla o roba de seguretat.

Aquest equip permet treballar en millors condicions de seguretat i limitar de forma molt important  les conseqüències d’un accident o, fins i tot evitar-lo. 

Quan és possible, es recomana utilitzar els mitjans de protecció col·lectius (evidentment, tots dos són complementaris)