Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Peça horitzontal que serveix per sostenir els cabirons d’una armadura. En el cas d’estructures i construccions modulars i desmuntables, no hi ha corretges com en les construccions tradicionals. La corretja de carener està situada en el cim de l’armadura; la corretja solera està situada en la part baixa del pendent i les corretges intermèdies estan situades entre aquestes últimes. Les corretges suporten la coberta de l’estructura.