Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Persona que s’ocupa de la relació entre les diferents empreses que intervenen en una mateixa obra. Estableix totes les recomanacions per la seguretat durant l’obra i durant l’explotació de les estructures modulars i desmuntables.