Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Designa a la persona o a l’entitat – el contractista – encarregat del disseny i la realització operacional dels treballs i la coordinació, generalment a compte d’un tercer.