Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Es l’entitat portadora de la necessitat, que defineix l’objectiu del projecte, el calendari i el pressupost que s’hi dedica. Tria el contractista pel projecte i les soluciones tècniques proposades, i li confia el seguiment i la coordinació de les obres.