Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Un desplegament ràpid, ideal pels grans volums i les mercaderies de gran valor afegit, amb un preu atractiu.

Aquesta construcció desmuntable s’instal·la sobre un terra pla i compactat sense fonaments. S’entrega clau en mà 3 setmanes després d’haver realitzat la comanda. 

Aquestes construccions industrials desmuntables responen a les necessitats dels industrials per a la instal·lació de noves cadenes de producció, per augmentar la capacitat d’emmagatzematge o per fer front a un increment d’activitat.

Permetrà als professionals de la indústria, la logística, l’agroalimentari… emmagatzemar les mercaderies de gran valor afegit i aportarà un nivell de confort de treball agradable per als treballadors.


Els nombrosos equipaments de confort fan que sigui una construcció desmuntable adaptable i adaptada a les activitats de les empreses:

Doble sostre de lona a pressió. Aquest innovador principi permet obtenir un confort tèrmic excepcional i disminuir la condensació en la construcció desmuntable aïllada. Des d’un punt de vista tècnic, la fabricació amb dues lones de PVC que es mantenen a pressió gràcies a un compressor, aporta una gran estabilitat a l’edifici desmuntable en cas de vents forts. Les lones translúcides aporten una lluminositat natural i protegeixen dels raigs UV. 

L’aïllament acústic també s’optimitza amb aquest tipus d’equipament. 

El nivell d’aïllament queda reforçat amb la utilització, en la perifèria, de panells sandwich.

Els equipaments de confort, com els protectores de tancament, són ideals per adaptar les activitats a la superfície que ha llogat.

Síntesi de les característiques tècniques

  • Amplada entre 5 i 40 metres
  • Alçada de la solera (alçada del mur) entre 3 i 6 metres
  • Longitud, per múltiples de 5 metres
  • Armadura d’alumini
  • Ancoratge al terra mitjançant plaques fixades amb estaques o tacs
  • Sostre a pressió: compòsit flexible realitzat amb 2 capes de 602 Pretensat Ferrari M2, mantingudes a pressió gràcies a un compressor i una vàlvula de seguretat. 
  • Perifèria de tancament amb panells sandwich de 30 mm en espuma de poliuretà o llana de roca - classificat M1.
  • Il·luminació
  • Recuperació de les aigües pluvials
  • Accessos adaptats als vianants, màquines de manipulació i camions

Descarregar la fitxa del producte

Opcions 

Stop palets: angle de protecció de les parets de lona i de tancament, fixat al terra amb tacs, d’una longitud de 4 metres entre els pals.

Protector de pals: realitzats amb xapa plegada i pintats amb pintura anticorrosió, fixats al terra amb tacs, sense contacte mecànic amb l’estructura. S’instal·len en els punts sensibles i protegeixen els materials. 


‘Avantatges’ Locabri

Els magatzems desmuntables, siguin temporals o permanents, s’adapten a la seva activitat amb una òptima relació qualitat / preu. 

Si el projecte implica exigències específiques, la nostra enginyeria integrada li podrà proposar la solució adequada.

Sigui quin sigui el seu projecte, un expert l’acompanyarà durant la tria de la millor solució en el més curt termini.