Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Adquisició realitzada per a l’ús d’una construcció modular en el lloc d’explotació del comprador.

La compra d’una estructura modular es pot realitzar al comptat o amb ajuda d’un lísing. L’estructura, com que es considera un moble (i no un immoble, perquè és completament desmuntable i reinstal·lable), es pot amortitzar en una durada molt més curta que la d’una construcció tradicional. La industrialització del procediment permet instal·lar l’estructura desmuntable en un termini molt curt, un cop signada la comanda.