Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Conjunt de lligaments que s’oposen a la deformació lateral d’una armadura.