Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Acoblament de peces de metall triangulars, col·locades cada de 5 m per suportar les vessants del sostre (pals i travessers). 

Sinònim de: arc i pòrtic