Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Operació que consisteix en apilar les unitats logístiques – paquets, palets, contenidors, etc. – en una nau d’emmagatzematge. 

Veure les diferents formes d’apilament: 1/1, 2/1, 1/2, 1/2/2, 2/3