Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Es l’alçada realment útil en funció de l’activitat que s’ha de realitzar a l’interior. Pot variar en funció dels enclavaments a l’interior de l’estructura (sota el carener, l’alçada és més important que sota la solera)

Resulta cabdal conèixer aquesta alçada perquè permet calcular la superfície total de la construcció d’emmagatzematge que realment es necessita en funció del volum que s’ha d’emmagatzemar

Atenció: també és necessari preveure l’alçada suficient per garantir la seguretat de l’emmagatzematge amb relació a la normativa i per efectuar el manteniment.