Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Mesura presa des del terra fins al punt més alt de la construcció.

L’alçada de les construccions es mesura a partir del terra natural existent. Si el terreny natural presenta un pendent, l’alçada es mesura fins al carener de la construcció, prenent l’alçada del punt més baix.