Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Element d’unió entre 2 estructures aparellades, destinat a recuperar, canalitzar i evacuar les aigües del sostre a nivell de la unió. Es pot realitzar en lona o acer, en funció del tipus d’estructura i de les exigències del lloc d’implantació.